Wirtualizacja – adresacja dodatkowa /32

Niniejszy dokument opisuje zastosowanie adresów dodatkowych w przypadku użycia wirtualizacji (np. Linux XEN/KVM, Hyper-V, VMware ESX itp).

W dokumentacji wykorzystano serwer z następującymi adresami IP:

IP: 192.168.0.227
Maska: 255.255.255.254 (/31)
Gateway: 192.168.0.226

UWAGA Podane adresy są przykładowe – należy je zastąpić odpowiednimi adresami przypisanymi do własnego serwera.

UWAGA W przypadku wykorzystania systemu VMware ESXi serwer musi mieć przypisany adres IP z maską 255.255.255.252 (/30). W celu zmiany prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Przy wykorzystaniu wirtualizacji na serwerze dedykowanym należy przestawić tryb rutowania adresów dodatkowych przypisanych do serwera. Domyślna konfiguracja to trasowanie adresów na podstawowy adres IP serwera (w naszym przykładzie na adres IP 192.168.0.227). W przypadku wirtualizacji zalecanym trybem trasowania jest tryb na interfejs.

Zmianę trybu rutowania wykonujemy przez wybranie opcji ZMIEŃ TRYB ROUTIGU:


Jeśli wybrany jest tryb routingu adres IP należy go zmienić na tryb interfejs serwera. Po wybraniu przycisku Zastosuj zmiany w konfiguracji serwera zostaną wprowadzone (ich propagacja trwa około minuty).

Debian + XEN/KVM

Konfiguracja interfejsu hosta (w tym przypadku Debian 8):

auto host0
iface host0 inet static
    address 192.168.0.227  # adres IP serwera fizycznego (maska /31 lub większa)
    netmask 255.255.255.254 # maska sieci przyłączeniowej
    gateway 192.168.0.226  # gateway z sieci przyłączeniowej
    bridge_ports eth1
    bridge_stp off
    bridge_fd 0
    bridge_maxwait 0

eth1 to interfejs publiczny serwera (MAC adres interfejsu publicznego podany jest w informacjach o serwerze w panelu).

Ogólnie Linux

ip addr add 172.16.0.1/32 dev eth0  # adres dodatkowy /32
ip route add 192.168.0.226 dev eth0   # gateway z sieci przyłączeniowej
ip route add default via 192.168.0.226  # gateway z sieci przyłączeniowej

CentOS/RedHat

Plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=172.16.0.1  # adres dodatkowy /32
NETMASK=255.255.255.255 # maska
NM_CONTROLLED=no
TYPE=Ethernet

Plik /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0:

192.168.0.226 dev eth0       # gateway z sieci przyłączeniowej
default via 192.168.0.226 dev eth0 # gateway z sieci przyłączeniowej

Debian/Ubuntu

Plik /etc/network/interfaces:

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.16.0.1  # adres dodatkowy /32
    netmask 255.255.255.255 # adres dodatkowy /32
    up /sbin/ip route add 192.168.0.226 dev eth0   # gateway z sieci przyłączeniowej
    up /sbin/ip route add default via 192.168.0.226 # gateway z sieci przyłączeniowej