Zgłaszanie awarii

Zachęcamy, aby awarie zgłaszać przez Panel Klienta. Poprawne zgłoszenie pozwoli na znaczne skrócenie czasu jego obsługi, dzięki temu, że trafi ono bezpośrednio do właściwego działu.

  1. Na liście serwerów w zakładce Serwery dedykowane w Panelu Klienta kliknij na przycisk Wystaw zgłoszenie:
  2. W wyświetlonym formularzu w polu Dział prosimy wskazać odpowiedni dział, w zależności od natury zgłoszenia:

     

    • W przypadku awarii sieciowych wskaż dział Działanie sieci.
    • W przypadku awarii sprzętowych wskaż dział Kwestie sprzętowe.
  3. W polu Priorytet wskaż priorytet Normalny w przypadku zwykłych zgłoszeń, lub Awaria w przypadku zgłaszania problemów objętych SLA:
  4. Upewnij się, że w polu Serwer jest wybrany właściwy serwer, którego dotyczy zgłoszenie:

W polu Treść opisz problem, tak, aby osoba obsługująca zgłoszenie otrzymała wszystkie informacje pozwalające jej na odtworzenie problemu. Na przykład, w przypadku awarii sieciowych wskaż sposób testowania połączenia np. ping z adresu xxx.xxx.xxx.xxx na adres bramy yyy.yyy.yyy.yyy. Bardzo pomocne w diagnozie są także zrzuty z narzędzia mtr. Przypominamy, że w przypadku awarii dysków do zgłoszenia konieczne będzie przekazanie informacji o numerze seryjnym uszkodzonego dysku – wskazówki jak uzyskać numer seryjny zostały opisane w instrukcji.