Wstęp

Logowanie do panelu i zmiana hasła

Tworzenie wolumenu

Kasowanie wolumenu

Edycja wolumenu

Zmiana typu

Instancje (wirtualne maszyny)

Tworzenie instancji

Usuwanie instancji

Zmiana parametrów RAM i vCPU

Opis stanów instancji

Praktyczne uwagi

Obrazy

Tworzenie obrazu

Kasowanie obrazu

Praktyczne uwagi

Kopie migawkowe (snapshots)

Wykonanie kopii migawkowej instancji

Powrót instancji do stanu kopii migawkowej

Klucze SSH

Tworzenie pary kluczy SSH

Przygotowanie instancji do korzystania z klucza SSH

Użycie klucza do logowania

Hasło administratora do instancji

Router

Tworzenie routera

Dodanie interfejsu LAN

Usunięcie routera

Sieci wewnętrzne

Tworzenie sieci wewnętrznej

Edycja sieci i podsieci

Statyczne prywatne adresy IP, ręczne przydzielanie adresów

Praktyczne uwagi

Grupy zabezpieczeń (Security Groups)

Tworzenie grupy

Zmiana przypisania grupy do instancji

VPN

Adresy IP

Stałe publiczne

Pływające publiczne

Prywatne

API

Przygotowanie środowiska do korzystania z API

Szczegółowy opis przygotowania na przykładzie lokalnej maszyny Linux-Ubuntu

Instalacja środowiska python

Instalacja python-openstackclient

Konfiguracja python-openstackclient

Inne

Konwersja obrazów

Upload (import) pliku do chmury

Download (export) pliku z chmury

Utworzenie maszyny z własnego (zaimportowanego obrazu)