W zakładce AppLaunchPad \ Overview Tenant ma możliwość sprawdzenia, którzy użytkownicy wykorzystują aplikacje z tej usługi oraz jakie są najczęściej wykorzystywane usługi.

Zakładka AppLaunchPad \ Marketplace pozwala podejrzeć wszystkie dostępne aplikacje oraz ich szczegóły.