Migracja maszyny wirtualnej

W celu wykonania migracji maszyny z vCenter do VMware Cloud Director za pomocą VMware Cloud Director Availability należy wykonać kilka kroków:

Krok 1

Przygotowanie środowiska

  • Upewnij się, że masz dostęp do VMware Cloud Director oraz VMware Cloud Director Availability (VCDA)
  • Zainstaluj i skonfiguruj VCDA oraz odpowiednio zintegruj je ze środowiskiem vCenter.
  • Upewnij się, że w zakładce Peer widać obydwa ośrodki
    1. Atman VMware Cloud
    2. Środowisko vCenter (on-premis), z którego będzie wykonywana migracja

Krok 2

Tworzenie konfiguracji replikacji

  • W VCDA utwórz nową konfigurację replikacji.
  • Określ źródłowy vCenter oraz docelowy VMware vCloud Director.

Krok 3

Konfiguracja reguł replikacji

W konfiguracji replikacji określ, które maszyny wirtualne mają być replikowane i do jakiej organizacji vCloud Director mają trafić.

Krok 4

Uruchomienie procesu replikacji

W zależności od wybranego trybu migracji, odbywa się ona automatycznie co określony czas lub może zostać uruchomiona manualnie.

Krok 5

Monitorowanie replikacji

Śledź postęp replikacji i upewnij się, że nie ma problemów lub błędów.

Krok 6

Weryfikacja wirtualnej maszyny w chmurze

Po zakończeniu replikacji zweryfikuj, czy maszyna wirtualna działa poprawnie w VMware vCloud Director.

Krok 7

Testowanie na maszynie docelowej

Zaleca się przetestowanie maszyny wirtualnej w chmurze przed pełnym przeniesieniem ruchu.

Krok 8

Przekierowanie ruchu

Kiedy jesteś pewny, że maszyna działa poprawnie, przekieruj ruch do nowej maszyny wirtualnej w VMware vCloud Director.

Krok 9

Konfiguracja DNS i IP

Przypisz odpowiednie adresy IP i skonfiguruj rekordy DNS, aby przekierować ruch na nową maszynę wirtualną.

Krok 10

Pełna migracja i utrzymanie ciągłości

Ostatecznie przeprowadź pełną migrację ruchu na maszynę wirtualną w VMware vCloud Director i zapewnij ciągłość usług.

Krok 11

Monitorowanie i zarządzanie

Regularnie monitoruj maszynę wirtualną w chmurze i zadbaj o jej zarządzanie.

 

Opis możliwych opcji migracji maszyny wirtualnej do Atman VMware Cloud

 

New Protection

„New Protection” odnosi się do procesu ustawiania ochrony danych dla maszyny wirtualnej, która wcześniej nie była replikowana. To opcja, która pozwala na rozpoczęcie replikacji maszyny wirtualnej, która wcześniej nie była objęta ochroną danych.

Proces „New Protection” polega na zdefiniowaniu reguł replikacji, harmonogramów i innych parametrów, które określają, jak często i gdzie będą przechowywane kopie zapasowe maszyny wirtualnej.

Ta opcja umożliwia zapewnienie ochrony danych dla nowo utworzonych maszyn wirtualnych lub tych, które wcześniej nie były objęte replikacją.

New Migration

„New Migration” odnosi się do procesu migracji maszyny wirtualnej z jednego środowiska do drugiego, na przykład przeniesienia maszyny z jednego klastra VMware ESXi do innego, bez konieczności tworzenia replikacji.

Ta opcja umożliwia przeniesienie maszyny wirtualnej w bardziej kontrolowany sposób niż replikacja. Jest przydatna, gdy chcesz zmienić położenie maszyny wirtualnej lub przenieść ją do innej infrastruktury bez konieczności utrzymywania stałej synchronizacji danych między dwoma środowiskami.

„New Migration” niekoniecznie wymaga utworzenia kopii zapasowej maszyny wirtualnej ani replikacji, ale jest bardziej skoncentrowana na samym procesie przeniesienia.

Podsumowując, „New Protection” koncentruje się na ustawieniach ochrony danych i rozpoczęciu procesu replikacji dla nowo objętych maszyn wirtualnych, podczas gdy „New Migration” dotyczy migracji maszyny wirtualnej między środowiskami bez konieczności tworzenia kopii zapasowych lub replikacji. Oba procesy mają swoje miejsce w strategii zarządzania maszynami wirtualnymi i ochrony danych w środowisku wirtualizacji.

Fast Migration

„Fast Migration” jest zwykle używana, gdy potrzebujesz przenieść maszynę wirtualną z jednego miejsca do drugiego w sposób błyskawiczny i z minimalnym wpływem na dostępność maszyny wirtualnej.

„Fast Migration” jest skoncentrowana na przemieszczeniu maszyny wirtualnej z punktu A do punktu B w sposób efektywny i szybki, z minimalnym czasem przestoju.

Jest to przydatne w sytuacjach, w których nie jest wymagane tworzenie kopii zapasowych maszyny wirtualnej ani utrzymywanie replikacji, ale konieczne jest przeniesienie jej do innego środowiska w celu równoważenia obciążenia, konserwacji lub innych celów.

 

Zarządzanie replikacją maszyny wirtualnej

Opcje migracja, failover i test to trzy kluczowe operacje związane z ochroną i zarządzaniem maszynami wirtualnymi w środowisku VMware vCloud Director Availability:

 

Migration (migracja)

Migracja maszyny wirtualnej odnosi się do procesu przenoszenia maszyny wirtualnej z jednego środowiska do drugiego, na przykład z jednego klastra VMware ESXi do innego lub z jednego centrum danych do drugiego.

Migracja ma na celu umożliwienie organizacjom elastycznego zarządzania i wykorzystywania zasobów wirtualnych, a także może być wykorzystywana do równoważenia obciążenia i utrzymania dostępności maszyn wirtualnych.

 

Failover (awaryjne przełączenie)

Failover odnosi się do procesu automatycznego lub ręcznego przełączenia na kopię zapasową maszyny wirtualnej w przypadku awarii lub problemów z pierwotnym środowiskiem.

Celem Failover jest przywrócenie działających maszyn wirtualnych w możliwie krótkim czasie, aby zminimalizować przestoje i utratę danych w przypadku awarii.

 

Test (testowanie odtwarzalności)

Testowanie odtwarzalności polega na przeprowadzaniu symulowanych testów, aby sprawdzić, czy proces Failover działa prawidłowo.

Testy pozwalają administratorom zweryfikować, czy maszyny wirtualne są w stanie działać na docelowym środowisku w przypadku awarii i czy proces odtwarzania działa zgodnie z oczekiwaniami.

Testowanie odtwarzalności jest ważne, aby upewnić się, że organizacja jest gotowa na awaryjne sytuacje i może szybko przywrócić działalność biznesową.

 

Powyższe operacje są wykonywane w ramach zarządzania replikacjami maszyn wirtualnych i ochrony danych. Migracja pozwala na przeniesienie maszyn między środowiskami, failover umożliwia automatyczne lub ręczne przełączenie na kopię zapasową w przypadku awarii, a testowanie odtwarzalności jest kluczowe dla zapewnienia sprawności procesu failover. Te operacje pomagają w zabezpieczaniu danych i zapewnieniu ciągłości działania biznesu w przypadku nieoczekiwanych incydentów.