Tenant ma możliwość korzystania ze wzorców aplikacji przygotowanych przez Bitnami, dostępnych w zakładce App LaunchPad.

  1. Otworzyć zakładkę LaunchPad

  2. Wybrać opcję SHOW ALL, aby przejrzeć wszystkie dostępne wzorce aplikacji i na wybranej użyć opcji Launch aby uruchomić lub Details aby sprawdzić specyfikację aplikacji.
  3. Wpisać nazwę aplikacji i wybrać SHOW DETAILS:
  4. Wybrać sieć oraz Storage Profile dla aplikacji oraz opcjonalnie dodać skrypt uruchomieniowy. Uruchomić aplikację przyciskiem LAUNCH APPLICATION.
  5. Aplikacja zostanie automatycznie uruchomiona.
  6. Użytkownik ma możliwość włączenia, wyłączenia oraz usunięcia aplikacji z poziomu App LaunchPad, jak również przejścia do widoku Virtual Application w Virtual Data Center.

  7. Aplikacje z AppLaunchPad tworzone są jako Virtual Applications z nazwą określoną przez Tenanta, oraz nazwą maszyny wirtualnej zgodną z nazwą obrazu, który aplikacja wykorzystuje.
    Zalecamy zmianę nazwy poprzez wybór 3 kropek obok maszyny wirtualnej w vApp.
  8. Zmienić nazwę opcją Rename.