Po zalogowaniu się do Panelu Tenanta sprawdzić ilość dostępnych oraz wykorzystanych zasobów w sekcji Data Centers \ Virtual Data Center w polach CPU, Memory oraz Storage.

Powyższy ekran pokazuje również ilość wykorzystywanych Virtual Data Center oraz uruchomionych maszyn wirtualnych / aplikacji.