Virtual Application (vApp) to obiekt pozwalający na grupowanie maszyn wirtualnych w kompletne aplikacje z ustawieniem priorytetu startu i możliwością uruchamiania/wyłączania grup maszyn wirtualnych.

 1. Z zakładki Applications \ Virtual Applications wybrać NEW VAPP i OrgVDC, w którym ma zostać uruchomiony.
 2. Wpisać nazwę vApp oraz wybrać, czy ma zostać uruchomiony po utworzeniu. Przyciskiem ADD VIRTUAL MACHINE rozpocząć proces dodawania maszyny wirtualnej do vApp.
 3. Utworzyć maszynę wirtualną zgodnie z instrukcją tworzenia maszyny wirtualnej.
 4. Zatwierdzić tworzenie vApp po dodaniu maszyny wirtualnej. Virtual Application pojawi się w zakładce Applications \ Virtual Applications. Wybrać opcję DETAILS dla vAPP
   
 5. Zakładka General pozwala na zmianę nazwy vApp.
 6. Zakładka Virtual Machines przedstawia maszyny wirtualne w vApp
 7. Zakładka Networks przedstawia sieci używane w obrębie vApp. W przypadku chęci dodania interfejsu w maszynach wirtualnych w vApp w innej sieci, należy najpierw dodać tę sieć do vApp przyciskiem NEW.
 8. Użyć przycisku ALL ACTIONS \ ADD \ ADD VM aby dodać nową maszynę wirtualną do istniejącego vApp.
 9. Po utworzeniu maszyny wirtualnej widoczne będą obydwie maszyny w vApp.
 10. W zakładce Start and Stop Order istnieje możliwość zmiany priorytetu uruchamiania maszyn wirtualnych w vApp lub też opóźnianie uruchamiania/wyłączania maszyn wirtualnych.
 11. Z poziomu vApp istnieje możliwość wykonywania akcji na pojedynczych maszynach wirtualnych.
 12. Maszyny wirtualne z utworzonego vApp widnieją w zakładce Virtual Machines. Każda z nich posiada informację do jakiego vApp przynależy.