1. Przejść do zakładki Networking \ Edge Gateways i wybrać dostępny router T1. Wybrać opcję IPSec VPN i przycisk NEW.
  2. Wpisać nazwę oraz wybrać domyślny profil Security dla IPSec.
  3. W zakładce Peer Authentication Mode wybrać opcję Pre-Shared Key i wprowadzić klucz, lub wykorzystać certyfikat.
  4. W zakładce Endpoint Configuration wprowadzić lokalny adres publiczny, zdalny adres dla tunelu VPN oraz sieci biorące udział w tunelu IP Sec – lokalne oraz zdalne.
  5. IP Sec został utworzony. Sprawdzić status opcją VIEW Statistics.
  6. Na potrzeby zmiany ustawień profilu Security wybrać utworzony IPSec VPN i wybrać opcję SECURITY PROFILE CUSTOMIZATION.