1. Przejść do zakładki Networking \ Edge Gateways i wybrać router T1 dostępny dla Tenanta.
  2. Przejść do zakładki NAT i wybrać opcję NEW.
  3. Wpisać nazwę oraz typ reguły NAT.
    Wykorzystać przycisk informacyjny do sprawdzenia, jakie publiczne adresy IP dostępne są dla Tenanta.
    Wprowadzić External oraz Internal IP i przyciskiem SAVE utworzyć regułę SNAT.