1. W panelu Tenanta wybrać zakładkę Networking, na następnie Networks.
  2. Przyciskiem NEW rozpocząć proces tworzenia sieci wirtualnej.
  3. Wybrać, w który Virtual Data Center Organizacji utworzona ma zostać sieć:
  4. Wybrać typ Isolated – sieć izolowana nie wpięta do routera T1.
  5. Wpisać nazwę sieci, opis oraz CIDR w formacie XX.XX.XX.1/XX, np. 10.10.20.1/24
  6. Określić zakres adresów, IP jakie mają być statycznie wykorzystywane w momencie wpięcia maszyn wirtualnych w tę sieć i dodać przyciskiem ADD.
  7. Określić domyślne DNS oraz Suffix dla tworzonej sieci.
  8. Zatwierdzić utworzenie sieci