1. W panelu Tenanta wybrać zakładkę Networking, na następnie Networks.
  2. Przyciskiem NEW rozpocząć proces tworzenia sieci wirtualnej.
  3. Wybrać, w który Virtual Data Center Organizacji utworzona ma zostać sieć
  4. Wybrać typ sieci jako sieć Routed – sieć rutowalna podłączona do dedykowanego dla Tenanta routera T1, który świadczy usługi sieciowe.
  5. Wybrać dedykowany router T1.
  6. Wpisać nazwę sieci, opis oraz CIDR w formacie XX.XX.XX.1/XX, np. 10.10.10.1/24.
  7. Określić zakres adresów, IP jakie mają być statycznie wykorzystywane w momencie wpięcia maszyn wirtualnych w tę sieć i dodać przyciskiem ADD.
  8. Określić domyślne DNS oraz Suffix dla tworzonej sieci.
  9. Sprawdzić ustawienia i zatwierdzić utworzenie sieci.
  10. Sieć zostaje utworzona i wpięta do routera T1