1. Z panelu Networking \ Networks wybrać sieć, w której ma zostać uruchomiona usługa DHCP (dla przykładu uprzednio utworzona sieć Routed) i przejść do zakładki DHCP.
  2. Przejść do zakładki DHCP i wybrać opcję ACTIVATE

  3. Wybrać opcję DHCP Mode jako Gateway – usługa DHCP zostanie uruchomiona na interfejsie Gateway routera T1 w sieci Routed.
  4. Wpisać pulę adresów dla serwera DHCP w sieci Routed.
  5. Ustawić serwery DNS, które propagowane będą przez usługę DHCP.
  6. Sprawdzić ustawienia i zatwierdzić.
  7. W zakładce IP Usage sprawdzić wykorzystanie adresów IP.