Moduł VMware vCloud Director Availability

  • Pozwala on na przyspieszenie procesu migracji środowisk VMware, które aktualnie znajdują się w lokalnych centrach klienta danych do Atman VMware Cloud
  • Pozwala także na tworzenie rozwiązań typu Disaster Recovery (DR)
  • Zapewnia replikację i przełączanie awaryjne na poziomie maszyn wirtualnych lub wirtualnych aplikacji vApp i automatyzuje ten proces
  • Zarządzanie procesem migracji jest proste dzięki wtyczce w panelu zarządzania Atman VMware Cloud

Krok 1

Przygotowanie maszyny wirtualnej z VMware Cloud Director Availability

Z poziomu vCenter uruchamiamy dedykowany obraz dostarczony od VMware w formacie OVA i powołujemy z niego maszynę w swoim klastrze.

Obraz można pobrać pod adresem: https://customerconnect.vmware.com/downloads/details?downloadGroup=VCDA_4501&productId=1380#drivers_tools

Podczas konfiguracji wybieramy rolę „On-Premises to Cloud Director Replication Appliance”:

Przechodzimy dalej konfigurując podstawowe ustawienia sieciowe i powołujemy maszynę wirtualną.

 

Krok 2

Konfiguracja maszyny wirtualnej VMware Cloud Director Availability

Po uruchomieniu nowej maszyny wirtualnej odpowiedzialnej za replikację wchodzimy do konsoli zarządzania. Jest ona standardowo dostępna pod adresem https://[adres IP]/admin

Przy pierwszym uruchomieniu jesteśmy proszeni o zmianę hasła.

Następnie klikamy „Run the initial setup wizard”.

Na pierwszej stronie podajemy dane logowania do swojego vCenter:

Na kolejnej stronie ustalamy nazwę dla połączenia:

I konfigurujemy połączenie do środowiska VMware po stronie Atman:

Public Service Endpoint address: podajemy udostępniony Państwu adres do synchronizacji z Atman VMware Cloud

Organization Admin/ Organization Password: podajemy dedykowane dane dostępowe przekazane Państwu do synchronizacji w formacie user@tenant

Allow access from Cloud: zaznaczamy aby móc konfigurować synchronizację z poziomu panelu Atman VMware Cloud

 

Kończymy proces konfiguracji i posiadamy już dostępne połączenie pomiędzy swoim środowiskiem a środowiskiem Atman VMware Cloud.

Możemy to zweryfikować na głównym “Dashboardzie” aplikacja Cloud Director Availability:

Lookup Service: status połączenia do vCenter

Cloud Service: status połączenia do Atman VMware Cloud

 

W następnym etapie można rozpocząć proces konfiguracji synchronizacji.

Krok 3

Konfiguracja replikacji maszyn wirtualnych

Synchronizację można wykonać z poziomu interfejsu wystawionego powołaną maszynę wirtualną VMware Cloud Director Availability, lub z poziomu panelu Atman VMware Cloud.

Z poziomu maszyny wirtualnej wybieramy zakładkę Outgoing Replications:

Z poziomu panelu Atman VMware Cloud, wchodzimy do zakładki:

I wybierając zakładkę „Incoming Replications”:

Opis procesu migracji i dostępnych funkcji można znaleźć po kliknięciu w ten link