Adresacja publiczna IPv4

Każdy nasz serwer w ramach zamówienia otrzymuje dedykowaną podsieć IPv4 (nazywaną podsiecią podstawową lub przyłączeniową). Aby sprawdzić adresy przypisane do serwera pierwszej kolejności należy zalogować się do Panelu Klienta. Z menu po lewej strony wybieramy opcję Serwery dedykowane:

W ramach podsieci z maską 255.255.255.254 (RFC3021) można zaadresować tylko dwa hosty:

  • Bramę domyślną (ruter po naszej stronie infrastruktury)
  • Adres dla serwera

Poza tym każdy nasz serwer jest przypisany do osobnej dedykowanej dla niego sieci L2 (dedykowany VLAN do komunikacji ruter-serwer). Mechanizm ten zabezpiecza komunikację serwera z siecią publiczną (brak możliwości podsłuchu innych serwerów na poziomie sieci Ethernet, czy podszycia się pod adres IP przypisany do innego serwera w ramach tej samej szafy).

Podsieć podstawowa jest przypisywana do serwera na stałe. Jej przeniesienie na inny serwer nie jest możliwe (np. w momencie rezygnacji z serwera).

Do serwera można natomiast zamówić adres lub adresy dodatkowe (z maską 255.255.255.255):


Przy wykorzystaniu wirtualizacji na serwerze dedykowanym (Wirtualizacja – adresacja dodatkowa) należy przestawić tryb rutowania adresów dodatkowych przypisanych do serwera. Domyślna konfiguracja to trasowanie adresów na podstawowy adres IP serwera. W przypadku wirtualizacji zalecanym trybem trasowania jest tryb na interfejs.

Niektóre systemy operacyjne (np. VMware ESXi, czy starsze wersje FreeBSD) nie obsługują adresacji z maską 255.255.255.254. W takich przypadkach możliwa jest zmiana podsieci przyłączeniowej na taką z maską 255.255.255.252 (prefiks /30). Zmiana jest nieodpłatna i wykonywana przez Biuro Obsługi Klienta po otrzymaniu zgłoszenia.

Adresy dodatkowe można przekierowywać między serwerami z poziomu panelu lub poprzez API. Adresy te można również przenosić między zamówieniami (np. w przypadku zakańczania zamówienia lub wymiany serwera adresy dodatkowe można przenieść na inne zamówienie – opcja jest odpłatna).

Adresem bramy domyślnej (gateway) dla adresów dodatkowych będzie brama domyślna z adresacji głównej.

Instrukcje konfiguracji adresów w różnych systemach operacyjnych:

W niektórych przypadkach możliwe jest przypisanie do serwera szerszej podsieci IPv4 (np. /29 czy /28). Przydzielenie adresacji jest rozpatrywane indywidualnie, po otrzymaniu uzasadnionych technicznie powodów.

Przypisanie większej podsieci IP wprowadza pewne ograniczenia odnośnie funkcjonowania serwera i usług dodatkowych z nim związanych.

  • brak możliwości zamówienia adresów dodatkowych (z maską 255.255.255.255),
  • brak możliwości skorzystania z instalatora automatycznego,
  • brak DHCP (zalecamy konfigurację adresacji statycznie – usługa DHCP nie jest objęta SLA),
  • brak możliwości przekierowania wybranych adresów IP z bloku adresowego na inny serwer,
  • brak możliwości przeniesienie adresacji na inny serwer (podsieć jest traktowana jak podsieć podstawowa).

Korzystanie z większych bloków IPv4 nie wpływa na działanie konsoli IPMI.

Należy pamiętać, że nie wszystkie adresy z bloku adresowego mogą być wykorzystane na serwerze klienta (ogólnie ilość adresów w bloku minus 3). Dla przykładu dla
bloku adresowego 192.168.1.0/29 można wykorzystać tylko 5 adresów:

IP Wykorzystanie
192.168.1.0 Adres sieci
192.168.1.1 Adres domyślnej bramy
192.168.1.2 Adres do wykorzystania
192.168.1.3 Adres do wykorzystania
192.168.1.4 Adres do wykorzystania
192.168.1.5 Adres do wykorzystania
192.168.1.6 Adres do wykorzystania
192.168.1.7 Adres rozgłoszeniowy

Opłata za korzystanie z adresu IP naliczana bedzie za wszystkie adresy w bloku (w przypadku podsieci /29 liczona będzie za 8 adresów).

W uzasadnionych techniczne przypadkach możliwe jest przypisanie kilku serwerów do wspólnego VLAN-u publicznego. Serwery przypisane do wspólnego VLAN-u mogą współdzielić szerszy blok adresowy. W takiej sytuacji oprócz ograniczeń związanych z przypisaniem szerszego bloku adresowego dochodzą jeszcze dodatkowe:

  • wspólny VLAN może być tylko konfigurowany w obrębie jednej szafy (jeśli w szafie zabraknie miejsca na dodatkowe serwery, aktualne serwery muszą zostać przeniesione do nowej szafy – jeśli ich ilość na to pozwoli),
  • jeśli serwery znajdują się w tej samej szafie wzrasta ryzyko ich niedostępności (np. awaria infrastruktury w danej szafie),

UWAGA: ograniczenia te dotyczą wyłącznie VLAN-u publicznego (dostępu do Internetu). Komunikacja między serwerami zawsze może się odbywać poprzez sieć wewnętrzną, która umożliwia bezpośredni przesył danych między serwerami jednego klienta – niezależnie od ich fizycznego położenia.