Wstęp

Uzyskanie dostępu do logowania

Logowanie do panelu Atman VMware Cloud poprzez SSO

Sprawdzenie zasobów Tenanta oraz aktualnego wykorzystania

Tworzenie sieci Routed

Tworzenie sieci izolowanej

Uruchamianie usługi DHCP

Tworzenie i edycja maszyn wirtualnych (Virtual Machines)

Tworzenie i edycja aplikacji (Virtual Applications)

Separacja maszyn wirtualnych na hostach

Tworzenie reguł NAT

Tworzenie reguł Firewall

Tworzenie IPSec VPN

Monitorowanie zadań i zdarzeń

Powoływanie aplikacji i zarządzanie z poziomu Launchpad

Korzystanie z Application LaunchPad