Przewodnik użytkownika Atman Cloud (OpenStack)

Wstęp

Logowanie do panelu i zmiana hasła

Tworzenie wolumenu

Zmiana rozmiaru wolumenu systemowego

Zmiana rozmiaru wolumenu systemowego bez konieczności usuwania instancji

Zmiana rozmiaru wolumenu dodatkowego

Instancje (wirtualne maszyny)

Tworzenie instancji

Usuwanie instancji

Zmiana parametrów RAM i vCPU

Uruchomienie instancji z własnego obrazu ISO

Utworzenie instancji z wolumenu na danym zasobie dyskowym

Opis stanów instancji

Stany instancji w rozliczeniu w modelu PAYG (Pay-As-You-Go)

Praktyczne uwagi

Aktywacja licencji Windows Server i RDS

Logowanie do instancji

Konsola w panelu

Linux

Dostęp po kluczu SSH

Logowanie przy pomocy hasła

Ustawianie hasła podczas tworzenia instancji

Windows

Generowanie hasła na podstawie klucza SSH

Ustawianie hasła podczas tworzenia instancji

Obrazy

Tworzenie obrazu

Kasowanie obrazu

Praktyczne uwagi

Umieszczenie obrazu systemu operacyjnego o wielkości >=10GB

Kopie migawkowe (snapshots)

Wykonanie kopii migawkowej instancji

Powrót instancji do stanu kopii migawkowej

Klucze SSH

Generowanie kluczy w systemie Linux

Generowanie kluczy w systemie Windows

Konwersja klucza na format *.ppk pod Windows

Tworzenie pary kluczy SSH

Przygotowanie instancji do korzystania z klucza SSH

Użycie klucza do logowania

Hasło administratora do instancji

Router

Tworzenie routera

Dodanie interfejsu LAN

Usunięcie routera

Sieci wewnętrzne

Tworzenie sieci wewnętrznej

Edycja sieci i podsieci

Statyczne prywatne adresy IP, ręczne przydzielanie adresów

Praktyczne uwagi

Load balancery

Ogólna architektura

Przykłady tworzenia load balancerów

DNSaaS – zarządzanie strefą DNS

Zarządzanie strefą DNS

Zarządzanie z poziomu panelu WWW

Zarządzanie za pomocą CLI

Zarządzanie strefą DNS za pomocą narzędzia Terraform

Grupy zabezpieczeń (Security Groups)

Tworzenie grupy

Zmiana przypisania grupy do instancji

VPN

VPN na urządzeniach FortiGate

Dane dostępowe do klastra FortiGate

Instrukcja migracji

Adresy IP

Stałe publiczne

Pływające publiczne

Prywatne

IPv6

Jak korzystać z IPv6

IPv4 i IPv6 na jednym porcie

Instancje z systemem operacyjnym Windows

Dołączanie portu z adresem IPv6 do istniejącej instancji

API

Przygotowanie środowiska do korzystania z API

Szczegółowy opis przygotowania na przykładzie lokalnej maszyny Linux-Ubuntu

Instalacja środowiska python

Instalacja python-openstackclient

Konfiguracja python-openstackclient

Eksport zmiennych środowiskowych

SSO w Atman Cloud

Uzyskanie dostępu do logowania

Opis funkcjonalności panelu auth.atman.pl

Logowanie do panelu Atman Cloud poprzez SSO

Zakładanie subkont użytkowników

Obsługa OTP

Obsługa TOTP

Konta API

Konfiguracja pliku openrc dla konta API

Inne

Konwersja obrazów

Upload (import) pliku do chmury

Download (export) pliku z chmury

Utworzenie maszyny z własnego (zaimportowanego obrazu)